Условия за ползване

С въвеждането на своите лични данни и потвърждаването на резервацията, клиентът се съгласява с общите условия, описани по-долу, приложими за заявки направени посредством резервационната форма на „Дуенде Травъл”.

Попълнената резервационна форма не води до реална резервация в реално време за организирани или индивидуални пътувания.

Условия за направата на резервация:

Активна резервация може да се напрви след консултация със служители на фирма „Дуенде Травъл” и съответно депозиране /или пълно плащане/ на сума според общите условия на дадената програма или услуга.
Информация за общите условия на съответните услуги и екскурзии, клиентите получават преди направата на реална резервация /в който се посочват необходими лични данни на туристите, срокове за пълно заплащане, анулации при отказ от пътуване или съответно потребление на услугата, възможност за заявяване на допълнителни услуги по време на пътуването, които не са отразени в цената и т.н/

Плащането може да бъде направено в брой, чрез ПОС терминал, или по сметка на фирмата.

Условия на плащане:
Плащането на туристическите услуги може да бъде извършено по следните начини:

- Плащане на място в офис на ”Дуенде Травъл”:
Клиентът може да плати и получи необходимите документи за пътуване на място в който и да е офис на ”Дуенде Травъл”..Координатите на всички офиси на ”Дуенде Травъл” можете да откриете на уеб сайта на фирмата - www.patuvam.com.

- Плащане с карта:
Клиентът може да направи плащане с кредитна или дебитна карта през ПОС терминал в офисите на ”Дуенде Травъл”.
Клиентът носи отговорност за истинността и достоверността на предоставените от него/нея данни от картата.

- Плащане по банков път:
Цялата сума, дължима за предоставената услуга може да бъде преведена по сметката на „Дуенде Травъл” ООД в Юробанк И Еф Джи България АД, София. Банковите данни са:
IBAN BGN: BG82 BPBI 7940 1053270201
BIC BPBIBGSF

Банковият превод трябва бъде получен по сметка на „Дуенде Травъл”ООД в рамките определения срок за плащане на услуги според общите условия на доставчиците.

От този момент нататък, потребителят упълномощава „Дуенде Травъл”ООД, да разполага и използва въведената от него/ нея лична информация за цели, свързани с по-нататъшната обработка на резервацията и всякакви други съпътстващи ги документи.

Клиентът също така декларира достоверността на предоставената информация.

Отказване на заявени услуги:
Под “отказване на заявени услуги” се разбира отказване на съответната услуга. Всяка услуга има конкретни условия при промени и отказ.

Оплаквания:
„Дуенде Травъл” ще разгледа с внимание всяко постъпило оплакване или иск и ще съдейства при предаване на информацията между клиентът и доставчика. Клиентите трябва да изпратят своето оплакване в писмена форма най-късно 5 дни след случая, дал повод за оплакването на адрес: ул. “Цар Асен” No.92-94, София 1463.
„Дуенде Травъл”ООД има за задължение да разгледа всеки предявен иск възможно най-бързо, но най-късно до 7 дни след постъпване на оплакването ще изпрати отговор на адреса на подателя в писмена форма.

Визи и документи за пътуване:
Пътуващите лица са длъжни да проверят наличието и изрядността на своите документи за пътуване и визи не само до крайната дестинация, а и до всяка транзитна точка по конкретния маршрут на пътуването.
Ако желаете да проверите всички изисквания за пътуване до избраната от Вас страна, можете да се свържете с нас по телефона или на място в офисите на „Дуенде Травъл”. (www.patuvam.com).


Фирмата не носи отговорност при предоставяне на неточна информация свързана с информацията за хотели, допълнителни услуги, снимков материал, транспортни услуги и други услуги свързани със пътуването Ви тъй като по – голяма част от информацията се предоставя от страна на доставците – хотелиери, туроператори, автобусни превозвачи и т.н

Превозвачите, хотелиерите и другите доставчици осигуряващи услуги за „Дуенде Травъл”ООД /www.patuvam.com/, са независими изпълнители, а не служители на фирмата.
„Дуенде Травъл”ООД не отговаря за гаранциите, твърденията, действията, пропуските, грешките, нарушенията и небрежността на тези доставчици.
„Дуенде Травъл”ООД не носи отговорност при събития, извън непосредствения контрол на фирмата. /Стачки, забави, дублиране, действия на властите и правителствата и т.н/

Връзка с нашите офиси:
Можете да се свържете с „Дуенде Травъл” на място в нашите офиси (техните адреси можете да откриете на www.patuvam.com, по телефона на 02/951 68 64; 02/951 66 06 или по и-мейл на info@patuvam.com
Работното ни време е от понеделник до петък от 09:30 до 19:00 и събота от 10:00 до 17:00